Krótka i Długa Sprzedaż (Pozycja) na GPW i Forex

Krótka i długa sprzedaż, co to oznacza? 

 

Jeżeli planujesz inwestować na rynku papierów wartościowych, Forex, kryptowalut albo innym, koniecznie musisz wiedzieć, co te wyrazy oznaczają.

 

Żebyś lepiej zrozumiał je, najpierw musimy krótko opowiedzieć o działaniu giełdy, natomiast dalej opowiemy czym dokładnie są krótka i długa sprzedaż (pozycja).

 

Naucz się handlować na giełdzie za pomocą tego przewodniku oraz serii artykułów edukacyjnych na naszym blogu!

 

 

Czym jest i jak działa rynek finansowy

 

Regulowany rynek finansowy to giełda papierów wartościowych, która pozwala na dokonywanie transakcji instrumentów finansowych takich jak na przykład akcje, obligacje, kontrakty terminowe. 

 

Giełdy są otwarte zwyczajowo w dni robocze w godzinach od 8:30 do 17:05 czasu lokalnego. 

 

Podczas otwarcia wyróżniamy następujące fazy: fazę przed otwarciem, fazę notowań ciągłych, fazę przed zamknięciem oraz dogrywkę. Giełda ściśle określa, jakie czynności mogą być podejmowane w poszczególnych sesjach. 

 

W fazie przed otwarciem oraz przed zamknięciem przyjmowane są zlecenia, ale nie mogą być zawierane transakcje. W fazie notowań ciągłych zlecenia są zawierane na bieżąco, natomiast w dogrywce można zawierać transakcje po ustalonym kursie. Tu uzyskasz więcej informacji o poszczególnych fazach można. 

 

W Polsce istnieje jedna warszawska giełda papierów wartościowych, którą można odwiedzić pod adresem: https://www.gpw.pl/.

 

Co to jest rynek Forex i czym on się różni od GPW

 

Forex natomiast jest to pozagiełdowy rynek walutowy, na którym banki, rządy, korporacje oraz inwestorzy mogą dokonywać kupna i sprzedaży walut

 

W wyniku zaistnienia popytu i podaży zostają ustalane kursy pomiędzy poszczególnymi walutami. Jest on otwarty 24 godziny na dobę, co stanowi przeciwieństwo giełd. 

 

Kolejną różnicą w stosunku do giełd papierów wartościowych jest to, że rynek walutowy jest rynkiem nieregulowanym. Oznacza to, że transakcje nie są zawierane na scentralizowanym parkiecie, ale za pomocą wielu pojedynczych transakcji pomiędzy wieloma uczestnikami. Najważniejszymi uczestnikami rynku walutowego są inwestorzy, którzy zajmują się spekulacją.

 

Podobnie nieregulowanym, zdecentralizowanym i działającym 24 godziny na dobę jest rynek kryptowalutowy.

 

 

Krótka sprzedaż - definicja, zasada działania i przykłady

 

Krótka sprzedaż jest to operacja polegająca na pożyczeniu np.: akcji od innego uczestnika rynku, sprzedaniu ich, a po pewnym czasie ich zakup na rynku i oddanie pierwotnemu właścicielowi

 

Przy wykorzystaniu krótkiej sprzedaży zakłada się, że ceny akcji będą w przyszłości spadać. Pozwoli to na zakup, wcześniej pożyczonych akcji, po niższej cenie. 

 

Jako zysk rozumie się tutaj różnicę między ceną sprzedaży pożyczonych akcji a ceną kupna w celu ich zwrócenia do pożyczkobiorcy. Ostateczny zysk jest osiągany po odjęciu różnego rodzaju prowizji. 

 

Tego rodzaju działania są też obarczone ryzykiem związanym ze wzrostem cen sprzedanych akcji oraz obowiązkiem ich odkupienia. Skutkować to może stratą przewyższającą zainwestowaną kwotę i która nie posiada swojej górnej granicy.

 

Przykład: wyobraźmy sobie, że inwestor dokonuje krótkiej sprzedaży 100 akcji firmy X po 100 złotych za akcję. Za jakiś czas dochodzi do spadku ceny pojedynczej akcji do 50 złotych. Trader w tym momencie decyduje się na odkupienie akcji. Jego zysk wynosi 5000 złotych (100 akcji x (100 - 50)). Jednakże, gdyby cena za akcję wzrosła powyżej 100 złotych trader doznałby straty.

 

W przypadku walut sprawa wygląda trochę inaczej, ponieważ inwestorzy są uwikłani jednocześnie w sprzedaż i kupno danej pary walutowej. 

 

Przykładem może być para EUR/USD, w której euro stanowi walutę bazową, natomiast dolar amerykański walutę kwotowaną. Kurs danej pary odwzorowuje walutę bazową w walucie kwotowanej. Na wykorzystanie krótkiej sprzedaży trzeba zdecydować się w chwili kiedy przewiduje się spadki.  

 

Dla przykładu załóżmy, że trader gra na osłabienie euro przy kursie 1,3907/1,3910 (skup/sprzedaż). W tym celu sprzedaje on na przykład 100 tys. euro za 139 070 dolarów. 

 

Po spadku kursu do wartości 1,3897/1,3900 odkupujemy euro za dolary. Różnica pomiędzy ceną sprzedaży (1,3907), a ceną kupna (1,3900) pomnożona przez ilość da ostateczny zysk, który wyniesie 70 dolarów. 

 

Długa sprzedaż - definicja, zasada działania i przykłady

 

Długa sprzedaż to operacja polegająca na nabyciu akcji lub innego instrumentu finansowego, a przez to posiadanie praw z nim stowarzyszonym. 

 

Przy zajęciu pozycji długiej inwestor zakłada, że wartość akcji będą rosły. W tego typu inwestowaniu zysk osiąga się w chwili, gdy cena, po której trader sprzeda akcje, będzie wyższa niż cena w chwili ich zakupu. Strata notuje się w odwrotnym przypadku. 

 

Tego rodzaju inwestycje są obarczone ryzykiem, że ceny instrumentów finansowych nie będą rosły, ale spadały. Jednakże strata może osiągnąć jedynie wartość zainwestowanych pieniędzy. 

 

Przykład: Na potrzeby tekstu przyjmijmy, że inwestor zakupił 100 akcji firmy Y po 100 złotych. Następnie cena za akcję wzrosła do 200 złotych. Zysk inwestora będzie dwukrotny i wynosi 20 tysięcy złotych, a stopa zwrotu wyniesie 100%.  

 

W przypadku rynku Forex długa sprzedaż jest realizowana poprzez zakup waluty i czekanie na wzrost wartości waluty bazowej w stosunku do waluty kwotowanej, a następnie jej sprzedaż, aby osiągnąć zysk. 

 

Możemy się posłużyć przykładem z akapitu o sprzedaży krótkiej tylko w odwrotnej konfiguracji. 

 

Przykład: Zakładamy, że początkowy kurs pary EUR/USD wynosi 1,3907/1,3910 (skup/sprzedaż) i dokonujemy zakupu 1000 euro za 1391 dolarów amerykańskich. 

 

Po pewnym czasie kurs wzrasta do wartości 1,4000/1,4003 i wtedy decyduje się na sprzedaż zakupionej waluty. 

 

Nasz zysk będzie różnicą pomiędzy nowym (1,4000) a starym (1,3910) kursem pomnożonym przez 1000 (ilość zakupionego euro), czyli w tym wypadku wyniesie on 9 dolarów.

 

 

Długa i krótka pozycja

 

Długa i krótka sprzedaż są to narzędzia inwestowania przeciwstawne, które mogą się wzajemnie uzupełniać. 

 

W przypadku, gdy inwestor posiada już krótką sprzedaż, otwierając długą sprzedaż może on:

 

  1. Zredukować lub całkowicie zamknąć pozycję krótką;
     
  2. Utworzyć tym samym poduszkę bezpieczeństwa - przykładem jest strategia, przy której po obu stronach od ceny jest otwierana pozycja krótka i długa tej samej wartości, wystawiane są (często trailing, pływające) zlecenia stop loss i take profit, czyli obie pozycje poruszają się razem z ceną, osiągając nowe wartości i utrwalając zysk oraz przy pewnym skoku ceny, pozycje się zamykają.

 

Jednakże przez większość inwestorów i doradców finansowych, krótka sprzedaż jest postrzegana  jako spekulacyjna i bardziej ryzykowna od sprzedaży długiej. Ma to związek z odmiennym charakterem ryzyka strat, który został poruszony w tekście.   

 

Podsumowując, umiejętne wykorzystanie obu narzędzi umożliwi zarabianie w całkowicie odmiennych sytuacjach. 

 

Długa sprzedaż świetnie sprawdzi się podczas wzrostów, a krótka sprzedaż podczas spadków.

 

Zapoznaj się z naszym rankingiem platform inwestycyjnych!