Teoria fal Elliotta: na czym polega i do czego służy

Teoria fal Elliotta zakłada, że zachowania społeczne czy też zbiorowe podlegają określonym trendom, a zatem zmieniają się zgodnie z rozpoznawalnymi schematami. 

 

Z tego też względu chętnie stosowana jest do analizy zachowań rynków finansowych. 

 

Przyjrzyjmy się zatem bliżej na czym polega teoria fal Elliotta i czy rzeczywiście jest to wystarczające narzędzie do skutecznego inwestowania.

 

falaelliota

 

Na czym polega teoria fal Elliotta?

 

Na rynkach finansowych ruch ceny – czy to w górę czy w dół – kończy się ruchem w przeciwnym kierunku. Te wahania ceny podzielone są na trendy, korekty i ruchy boczne

 

Przy czym to trendy wyznaczają główny kierunek ruchu cenowego, natomiast korekty poruszają się przeciwnie do tego trendu.

 

Teoria fal Elliotta, która powstała pod koniec lat 20-tych i w latach 30-tych XX wieku, opiera się na następujących zasadach:

• każda akcja zakończona jest reakcją, a zatem każdy impuls zakończony jest korektą;

• rynek finansowy podlega cyklicznemu rytmowi - przy czym 5 fal porusza się w górę (kierunek głównego trendu), po czym następuje trójfazowy spadek (ruch 5-3);

• cykl kończy ruch 5-3. 

 

Teoria fal Elliotta polega zatem na przewidzeniu zachowań konsumpcyjnych na podstawie obserwacji wyjątkowych właściwości zachodzących w strukturach falowych

 

I tak, fala impulsu, poruszająca się w głównym kierunku trendu, zbudowana jest z 5 mniejszych fal, przy czym 3 z nich to mniejsze impulsy, natomiast 2 pozostałe - to fale korekty. 

 

Daje nam to strukturę fali składającej się z: impulsu, korekty, impulsu, korekty i kolejnego impulsu. Każda z tych 5 fal jest określana numerycznie - od fali 1 do 5 - po kolei. 

 

Zawsze po trendzie wzrostowym przychodzi spadek – w tym przypadku mamy 3 fale spadkowe, które zostały określone jako - impuls w dół (A), korekta wzrostowa (B) i kolejny impuls w dół (C).

 

Krótka i długa pozycja - co to 

 

 

Teoria fal Elliotta a ruchy fraktalne

 

Pomysłodawca teorii fal zaznacza, że ruchy fal mają charakter fraktalny. A to oznacza, że wewnątrz każdej fali impulsu, można również dostrzec pięć fal, czyli de facto każda fala impulsu również jest zbudowana z 5 mniejszych fal. 

 

Co więcej, w takiej sytuacji każda fala korekty też jest zbudowana z 3 mniejszych fal, które można nazwać podfalami. 

 

Jak widać proces ten, przynajmniej teoretycznie, można powtarzać bez końca.

 

 

Charakterystyka fal Elliotta 

 

Czyli fale Elliotta dzielą się na 5 fal impulsu i 3 spadku. Poniżej są ich cechy charakterystyczne.

 

 

Fale impulsu

 

Fala1 – jest początkiem nowego trendu. Zazwyczaj jest ona najkrótszą z wszystkich pięciu fal. W tym czasie rynek prawdopodobnie będzie wykazywał się znaczną dynamiką, bowiem jego fundamenty nie są jeszcze czytelne.

 

Fala 2 – nie może zejść poniżej poziomu fali 1, choć często stanowi większość pierwszej fali, a w niektórych przypadkach nawet jej całość. Co więcej, może się tu pojawić tzw. podwójne dno, które będzie skutkowało zmianą trendu na wzrostowy. 

 

Fala 3 – z reguły jest najdłuższa (nigdy nie jest najkrótsza) i w czasie jej trwania najszybciej zmieniają się ceny. Wówczas to mamy do czynienia z najwyższym wolumenem obrotowym. W tymże tez czasie coraz bardziej znacząc jest rola fundamentów rynkowych.

 

Fala 4 – nie powinna ona zachodzić na falę 1, a więc jej dołek nie może być później szczytu fali 1. Z reguły różni się też kształtem od fali 2. Fala 4 częściowo koryguje wzrosty osiągnięte w poprzedniej fali.

 

Fala 5 – charakteryzuje się mniejsza dynamika niż fala 3, a do tego podczas jej trwania dochodzi do spadków obrotów – świadczy to o osłabieniu siły rynku, a także o możliwości zmiany trendu. 

 

 

Fale spadkowe

 

Fala A – jest ona początkiem trendu spadkowego, przy czym ze spadkami cen często dochodzi do wzrostu wolumenu, a to świadczy o tym, że rynek znajduje się w korekcie.

 

Fala B – podczas jej trwania następuje odbicie do góry, jednak przy dość niskim wolumenie obrotów. Niekiedy zwyżka może sięgnąć szczytu fali 5, wtedy mamy do czynienia z podwójnym szczytem, co stanowi sygnał do zmiany trendu.

 

Fala C – okres tej trwania to kolejne zniżki. W tym czasie ceny mogą spaść nawet poniżej dołka fali A. 

 

Poznaj podstawy zarządzania ryzykiem na giełdzie tu

 

 

elliotwave

Źródło: Investopedia

 

 

Szczególne przypadki fal Elliotta

 

Oczywiście w praktyce fale te mogą przybierać różne formy. 

 

Przykładowo, fale impulsu w trendzie wzrostowym nierzadko ulegają wydłużeniu. W takiej sytuacji na ogół jedna z fal impulsu ulega wydłużeniu, a dwie pozostałe są podobne do siebie. Jeśli więc wydłużeniu ulegnie fala 3, to fala 1 i 2 będą miały podobną długość, budowę, a nawet czas trwania.

 

W przypadku, gdy wydłużeniu ulegnie fali 5 to możemy wówczas mieć do czynienia z podwójnym zniesieniem, które polega na tym, że fala ta obniża się do poziomu wysokości początku wydłużania. Do tego w fali 5 mogą wystąpić kliny zwyżkujące, które stanowią sygnał zmiany trendu. Niekiedy fala 5 ta ulega załamaniu.

 

Modyfikacjom mogą ulec też fale korygujące, które nie składają się z pięciu, ale z czterech rodzajów fal: zygzaki (5-3-5), fale płaskie (3-3-5), a także trójkąty i trójki.

 

 

Teoria fal Elliotta – interpretacja

 

Teoria fal Elliotta cieszy się sporym zainteresowaniem wśród inwestorów, a nawet amatorów handlu na giełdzie. Jednak dosyć często dochodzi do jej nadinterpretacji, a do z kolei powoduje podejmowanie błędnych decyzji inwestycyjnych

 

Warto bowiem pamiętać, że przy stosowaniu analizy rynku z wykorzystaniem tej teorii fal wymagane jest duże doświadczenie. Z tego też powodu zaleca się równolegle stosowane innych narzędzi oraz metod analitycznych.

 

Zobacz nasz ranking brokerów giełdowych